Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ζ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗ.

 
Το Πετρίδειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη, προκηρύσσει τον Ζ’ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2021:


Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:Α. Μυθιστόρημα, Β. Διήγημα, Γ. Παιδική Λογοτεχνία, Δ. Θεατρικό

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν, είναι τα εξής:Α. Μυθιστόρημα:

Θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.

Το πρώτο βραβείο θα εκδοθεί από το Πετρίδειο Ίδρυμα και τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη.

Τα έξοδα της έκδοσης επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους διοργανωτές και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα.

Θα εκδοθεί αριθμός αντιτύπων εκ των οποίων μέρος τους θα παραμείνει στο Πετρίδειο Ίδρυμα και τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη για σκοπούς προώθησης και δωρεάς στις δημοτικές βιβλιοθήκες Πάφου και Γεροσκήπου ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν στον συγγραφέα.Β. Διήγημα:

Θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.

Στο Α’ Βραβείο θα δοθεί το ποσό των 150 ευρώ.

Το Πετρίδειο Ιδρυμα επιφυλάσσει το δικαίωμα του για την έκδοση συλλογής των βραβευθέντων διηγημάτων ανα τριετία.Γ. Παιδική ΛογοτεχνίαΘα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.

Το πρώτο βραβείο θα εκδοθεί από το Πετρίδειο Ίδρυμα και τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη.

Τα έξοδα της έκδοσης επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους διοργανωτές και δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για την έκδοση από τον συγγραφέα.

Θα εκδοθεί αριθμός αντιτύπων εκ των οποίων μέρος τους θα παραμείνει στο Πετρίδειο Ίδρυμα και τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη για σκοπούς προώθησης και δωρεάς στις δημοτικές βιβλιοθήκες Πάφου και Γεροσκήπου ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν στον συγγραφέα.Δ. Θεατρικό Έργο

Θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να δώσει είτε παραπάνω βραβεία, είτε να μην δοθούν κάποια αν κρίνει ότι τα έργα δεν είναι άξια βράβευσης.

Στο πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί το ποσό των 400ευρώ.

Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των βραβευθέντων έργων παραμένουν στους συγγραφείς. Το Πετρίδειο Ίδρυμα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων για τα επόμενα δυο χρόνια. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έργα παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε θεατρική σκηνή ο συγγραφέας δικαιούται ποσοστό 10% επί των καθαρών εισπράξεων.

Σε όλους τους επιτυχόντες θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι και Ελλαδίτες συγγραφείς, οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο, την Ελλάδα ή το εξωτερικό.2. Τα έργα πρέπει απαραίτητα να είναι στην ελληνική γλώσσα.3. Το περιεχόμενο των έργων, πρέπει να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα.4. Ο/Η δημιουργός εγγυάται το πρωτότυπο του έργου του/της και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη έναντι τρίτων απαιτητών η εγκαλούντων ως προς την πρωτοτυπία του έργου.5. Το μυθιστόρημα θα πρέπει είναι μέχρι 100 σελίδες, το παραμύθι μέχρι 30 σελίδες, το διήγημα μέχρι 6 σελίδες και το θεατρικό έργο μέχρι 50 σελίδες.6. Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση :petridioidryma@cytanet.com.cy7. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα, μικρή περίληψη του έργου, φωτογραφία του συγγραφέα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.8. Το όριο συμμετοχής του κάθε διαγωνιζομένου είναι μία συμμετοχή ανά θεματική κατηγορία.9. Τα κείμενα θα ελέγχονται εφόσον αποστέλλονται σε μορφή: Word, Α4, 12αρι Times.10. Τα έργα που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό δε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε έντυπη ή e-book μορφή, ή σε blog.

Για τα μυθιστορήματα και μόνο εξαιρείται ή έκδοση μέρους σε ηλεκτρονική μορφή (χωρίς isbn και οποιαδήποτε δικαιώματα) έως του μισού του έργου (50%).11. Μέχρι την δημοσίευση των αποτελεσμάτων τα έργα που στέλνονται στον διαγωνισμό δεν μπορούν να εκδοθούν ή δημοσιευτούν τυπωμένα ή ηλεκτρονικά. Μετά το πέρας του διαγωνισμού απελευθερώνονται, με εξαίρεση τα βραβευμένα προς δημοσίευση.12. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από Κριτική Eπιτροπή.

Η Επιτροπή δικαιούται : (α) Να απονείμει βραβείο (β) Να μην απονείμει βραβείο. Η απόφαση της Επιτροπής η οποία θα είναι αιτιολογημένη μέσω σκεπτικού, είναι τελεσίδικη και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κρίση της.13. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021.14. Συμμετοχές οι οποίες δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους, δεν θα ληφθούν υπόψη.15. Οι βραβευθέντες με Α’ Βραβείο δεν θα μπορούν για τους επόμενους δυο διαγωνισμούς να συμμετάσχουν στην ίδια κατηγορία.16. Κατά την απονομή οι βραβευθέντες με Α’ Βραβείο θα πρέπει να τιμήσουν με την παρουσία τους, τους διοργανωτές.17. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής εξαιρούνται του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων, θα ανακοινωθεί αργότερα.Μιχαλάκης Μαραθεύτης                                 Αμαλία Πικρίδου - Λούκα

Πρόεδρος του Δ.Σ. του                                    Εκδότρια - Εκδόσεις

Πετριδείου Ιδρύματος                                      "Ζωή και Τέχνη"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗ".

 Από την Διαχειριστική Επιτροπή του Πετρίδειου Ιδρύματος ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του ΣΤ΄ Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη, βραβεύονται τα καλύτερα, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, έργα λογοτεχνίας, σε τέσσερεις κατηγορίες (Παιδική Λογοτεχνία, Διήγημα, Μυθιστόρημα, Θεατρικό).


Παιδική Λογοτεχνία


Α’ Βραβείο – Μπερέτο, βάρκα, μαζί –Μαριάννα Χριστοδουλίδου, Γεροσκήπου

Β’ Βραβείο - Οι μαγικές μπότες, Βέρα Ιωάννου,Λευκωσία.


Έπαινοι

Το δάσος των ονείρων, Μαίρη Κανάκη, Σαλαμίνα Ελλάς

Η γοργόνα και τα μαγικά δάκρυα, Μαρία Καλτσή, Ανατολή Ιωαννίνων,ΕλλάςΔιήγημα


Α’ Βραβείο : O tempora o mores , Μιχάλης Νικολάου,ΛεμεσόςΒ’ Βραβείο : To σπίτι της σιωπής, Άντζελα Λάλα, ΑθήναΓ’ Βραβείο : Ευχαριστήριος λόγος, Παρασκευή –Χριστίνα Αντωνίου, ΘεσσαλονίκηΈπαινοιΟ μαγεμένος αυλός , Λένα Μαυρουδή Μούλιου, ΑθήναΟ χορός του Σήφακα , Δαμιανή Κουμένη, ΛάρνακαΤο οδοιπορικό, Χαράλαμπος Κατσάρας, ΑθήναΜυθιστόρημαΑ΄ Βραβείο : «ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ», Ιωάννης Πρίμπας, ΧαλάνδριΒ’ Βραβείο : ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΤΑΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΕΠΟΝΟΦΛΟΥΔΑ! , Αγγελική Πλούμα, ΑθήναΓ’ Βραβείο :Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ , Κώστας Παπαιωάννου, ΛευκωσίαΈπαινοι

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ,Φώτης Πασχαλίδης,Θεσσαλονίκη

ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ, Κατερίνα Δρούλια-Κουτσουμπού, Αρχαία Τίρυνθα.ΘεατρικόΑ΄Βραβείο : ΜΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ, Αντώνης Σέργης,Πάφος.Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: Η ΠΡΟΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Γιούλη Αποκατανίδου, ΚαβάλλαΓ΄ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΟ ΑΡΝΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΥΚΟΙ , Αναστάσιος Σκιαδάς, Ν. Ιωνία, ΑθήναΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ , Ζωή Καραγεωργίου, ΑιγίνιοΕΠΑΙΝΟΣ: ΡΟΖ ΒΕΛΟΥΔΟ, Άθως Χατζηματθαίου, ΛεμεσόςΟ Διαγωνισμός αφορούσε έργα Κυπρίων και Ελλαδιτών συγγραφέων, οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο, την Ελλάδα ή το εξωτερικό.Η ημερομηνία της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων θα ανακοινωθεί αργότερα.ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗ


Κατηγορία: Λογοτεχνία
Θεματική Κατηγορία: Μυθιστόρημα
Συγγραφέας: Ευαγγελία Στρατή
Έτος Πρώτης Έκδοσης: 2020
Τιμή: 15 ευρώ


 

ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΤΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ


Κατηγορία: Λογοτεχνία
Θεματική Κατηγορία: Παιδικό
Συγγραφέας: Τούλα Κακουλλή
Έτος Πρώτης Έκδοσης: 2020
Τιμή: 10 ευρώ

 

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.


Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς μας στα Γράμματα και τον Πολιτισμό οι Εκδόσεις μας προσκαλούνται σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας για μαθήματα δημιουργικής γραφής και ενημέρωση των παιδιών για τον τομέα του βιβλίου.
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ".


Ανακοινώνομε την συνεργασία μας με το γνωστό Βιβλιοπωλείο "Ιφιγένεια" στην Πάφο από το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε τα βιβλία των Εκδόσεων μας.
Τα βιβλία μας μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε απευθείας και από τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη.